img not found!
img not found!

Masal

Masal

Pedagojimizde masalların yeri büyüktür.

Her gün masal saatinin olduğu programımızda eğitmenlerimiz bedenini ve doğal materyallerden figürleri kullanarak anlatıcı rolündedir.


img not found!